خروجی عکس آتلیه یا عکاسی(سری2)

خروجی عکس آتلیه یا عکاسی(سری۲)

در سری اول مقاله خروجی عکس عکاسی یا آتلیه به تعدادی از انواع خروجی های عکس در عکاسی اشاره گردید در ادامه به باقی موارد اشاره خواهد شد: چاپ اپتیک این همان شیوه قدیم چاپ عکس است در گذشته منبع نوری مخصوص نور را از نگاتیو می گذراند و روی کاغذ عکس می انداخت . …

خروجی عکس آتلیه یا عکاسی(سری۲) ادامه مطلب & raquo؛