عکاسی پرتره کودک (سری2) -عکاسی چهره کودک (سری2)

عکاسی پرتره کودک یا عکاسی چهره (سری۲)

در مقاله عکاسی پرتره کودک (سری۱) به نکاتی از عکاسی چهره کودک اشاره شد در ادامه به باقی موارد اشاره خواهد شد: معمولا برای عکاسی پرتره یا عکاسی چهره از نور نرم استفاده می شود. نور نرم نوری است که اندازه منبع نور آن نسبت به فاصله اش از سوژه بزرگترباشدو. در این حالت سایه …

عکاسی پرتره کودک یا عکاسی چهره (سری۲) ادامه مطلب & raquo؛